Smarowanie mechanizmu różnicowego

Projekt polegał na wizualizacji przepływu oleju w osi napędowej pod wpływem przyspieszenia bocznego i grawitacji.

Kolejnym etapem była optymalizacja układu, polegająca na korekcie geometrii mającej wpływ na poprawę warunków smarowania mechanizmu różnicowego. Przeanalizowano różne rodzaje grodzi, wybierając najlepsze rozwiązanie