Analiza MES elementu kompozytowego

Analiza i porównanie wytrzymałości i odkształceń elementu dyszy nadmuchowej.

Analizowany element dyszy nadmuchowej składał się z rdzenia oraz powłoki zapewniającej odpowiednie własności estetyczne i mechaniczne. Z uwagi na rygorystyczne normy producenta, na etapie konstrukcji rozważane były różne materiały rdzenia. Celem było spełnienie określonych w wymaganiach wartości. Analiza numeryczna pozwoliła na szybki wybór odpowiedniego materiału i ograniczenie kosztów projektu. Aby zbadać warianty materiałowe w inny sposób, trzeba by było wykonać kosztowne prototypy.