Analiza struktury nośnej autobusu

Obliczenia wytrzymałościowe konstrukcji szkieletu autobusu miejskiego.

Analiza wytrzymałościowa była wykonywana wraz z projektem konstrukcyjnym autobusu. W wyniku prowadzenia jednoczesnych prac konstrukcyjnych oraz obliczeniowych uzyskano optymalizację rozwiązań przed etapem prototypu. Struktura nośna została poddana szeregowi testów obciążenia w różnych wariantach - grawitacja, przeciążenie, najazd na krawężnik, hamowanie itp.