Drzwi pieca szybowego

Projekt obliczeniowy, polegający na wyznaczeniu mapy naprężeń i odkształceń stalowej konstrukcji drzwi pieca pod wpływem obciążenia i temperatury.

W zakres projektu wchodziło przygotowanie modelu obliczeniowego (siatki) na podstawie dostarczonej geometrii, nadanie warunków brzegowych, obliczenia i sporządzenie raportu zawierającego wyniki.